Zapytanie ofertowe 6_NCBR2_2019 Linia do zadruku opakowań

Pismo przewodnie 6_NCBR2_2019

Zapytanie ofertowe 6_NCBR2_2019

Oświadczenie 6_NCBR2_2019

Ogłoszenie wyników 6_NCBR2_2019

 

Zapytanie ofertowe 5_NCBR2_2019 Stanowisk do programowania i projektowania w technice CAD/CAM wraz z zestawami komputerowymi (stacjami roboczymi.

Pismo przewodnie 5_NCBR2_2019

Zapytanie ofertowe 5_NCBR2_2019

Formularz oferty 5_NCBR2_2019

Oświadczenie 5_NCBR2_2019

Ogłoszenie wyników 5_NCBR2_2019

 

Zapytanie ofertowe 4_NCBR2_2019 Usługa wykonania narzędzia do termoformowania

Pismo przewodnie 4_NCBR2_2019

Zapytanie ofertowe 4_NCBR2_2019

Szkic ZO 4_NCBR2_2019

Oświadczenie 4_NCBR2_2019

Ogłoszenie wyników 4_NCBR2_2019

 

Zapytanie ofertowe 3_NCBR2_2019 Kompresor (sprężarka)

Pismo przewodnie 3_NCBR2_2019

Zapytanie ofertowe 3_NCBR2_2019

Formularz oferty 3_NCBR2_2019

Oświadczenie 3_NCBR2_2019

Ogłoszenie wyników 3_NCBR2_2019

 

Zapytanie ofertowe 2_NCBR2_2019 Chłodnia

Pismo przewodnie 2_NCBR2_2019

Zapytanie ofertowe 2_NCBR2_2019

Formularz oferty 2_NCBR2_2019

Oświadczenie 2_NCBR2_2019

Ogłoszenie wyników 2_NCBR2_2019

 

Zapytanie ofertowe 1_NCBR2_2019 Linia do termoformowania

Pismo przewodnie 1_NCBR2_2019

Zapytanie ofertowe 1_NCBR2_2019

Formularz oferty 1_NCBR2_2019

Offer form 1_NCBR2_2019

Oświadczenie / Statement 1_NCBR2_2019

Oświadczenie Dostawcy / Supplier's Statement 1_NCBR2_2019

Ogłoszenie wyników 1_NCBR2_2019_linia do termoformowania

 

Zapytanie ofertowe 6_NCBR2_2018 Urządzenie do badania przepuszczalności światła

Pismo przewodnie 6_NCBR2_2018

Zapytanie ofertowe 6_NCBR2_2018

Oświadczenie o braku powiązań 6_NCBR2_2018

Ogłoszenie wyników 6_NCBR2_2018

 

Zapytanie ofertowe 5_NCBR2_2018_laboratoryjny separator metali

Pismo przewodnie 5_NCBR2_2018

Zapytanie ofertowe_5_NCBR2_2018

Oświadczenie o braku powiązań 5_NCBR2_2018

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego 5_NCBR2_2018

 

Zapytanie ofertowe_4_NCBR2_2018_Stanowiska do rozładunku BigBag

Pismo przewodnie 4_NCBR2_2018

Zapytanie ofertowe_4_NCBR2_2018

Oświadczenie o braku powiązań 4_NCBR2_2018

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego 4_NCBR2_2018

 

Zapytanie ofertowe 3/NCBR2/2018 na dostawę mieszalnika wraz z układem podawania materiałów sypkich

Pismo przewodnie 3_NCBR2_2018

Zapytanie_ofertowe_3_NCBR2_2018

Oświadczenie o braku powiązań 3_NCBR2_2018

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego 3_NCBR2_2018

 

Zapytanie ofertowe nr 2_NCBR2_2018  – surowce/materiały do wytłaczania folii dedykowanych do wytwarzania opakowań dla sektora przemysłu mleczarskiego

Pismo przewodnie 2_NCBR2_2018_surowce

zapytanie ofertowe_2_NCBR2_2018 surowce

Oświadczenie o braku powiązań 2_NCBR2_2018

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego 2_NCBR2_2018

 

Zapytanie ofertowe nr 1_NCBR2_2018 – Aparatura do pomiaru struktury w świetle odbitym.

Pismo przewodnie 1_NCBR2_2018_aparatura do pomiaru struktury w świetle o…

Oświadczenie o braku powiązań 1_NCBR2_2018

Zapytanie ofertowe_1_NCBR2_2018_aparatura do pomiaru struktury w świetle…

Ogłoszenie wyników Zapytania Oferowego 1_NCBR2_2018_aparatura do pomiaru struktury w świetle odbitym

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów”.

Zapytanie ofertowe 06122017_UE

20171206 – Załączniki do zapytania ofertowego nr 06122017_UE

20171214 - Ogłoszenie wyników Postępowania przetargowego nr06122017_UE_N....pdf