W związku z realizacją projektu utworzenia centrum badawczo – rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, poszukujemy kandydatów / kandydatek na następujące stanowiska:

Konstruktor - projektant

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie studiów przygotowawczych do opracowań techniczno- konstrukcyjnych prototypów nowych wyrobów z zakresie ustalonym przez przełożonego;
 • opracowywanie zleconych przez przełożonego dokumentacji konstruktorskiej i wizualizacji dla prototypów i innych wyrobów z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań techniki, ergonomii i wzornictwa przemysłowego oraz technologiczności konstrukcji i warunków technicznych warsztatu;
 • opracowywanie własnych koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych nowych wyrobów zmierzające do uzyskania lepszych wyników eksploatacyjnych i produkcyjnych wyrobów;
 • opracowywanie założeń konstrukcyjnych
 • sprawowanie nadzoru autorskiego
 • prowadzenia prac rozwojowych zleconych przez zarząd spółki;

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie 3 letnie na podobnym stanowisku.

 

Konstruktor - programista

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie analiz konstrukcji części i podzespołów;
 • wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w zakresie części i zespołów
 • analiza rozwoju narzędzi i materiałów pod kątem wdrażania optymalnych rozwiązań
 • opracowanie ścieżki narzędzia
 • opracowywanie parametrów obróbki
 • analiza rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń w kraju i zagranicą pod kątem rozwoju nowych technologii
 • Udział w prototypowaniu.

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne bądź informatyczne, doświadczenie 2 letnie jako konstruktor przy projektowaniu przestrzennym w środowisku 3D.

 

Technolog

Zakres obowiązków:

 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem przygotowania warsztatowych dokumentów wykonawczych.
 • prowadzenie analizy porównawczej wyrobów własnych z wyrobami konkurencji;
 • prowadzenie analiz rozwiązań konstrukcyjnych założonych w dokumentacji celem poszukiwania błędów konstrukcyjnych, oszczędności materiałowej, możliwości zastosowania nowych tworzyw i materiałów;
 • Opracowanie dokumentacji technologicznej dzieląc ją pomiędzy zespoły wykonawcze.
 • Przeprowadzanie uzgodnień z podwykonawcami w zakresie realizacji zamówień.
 • Stały nadzór nad montażem podzespołów, zespołów oraz gotowych wyrobów.
 • Opracowuje technologie montażu dla poszczególnych stanowisk.
 • Analiza kosztów wytwarzania
 • kontrola dokumentacji konstrukcyjnej od etapu założeń konstrukcyjnych przez wykonanie i badanie prototypu

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie 2 letnie na podobnym stanowisku.

 

Technik mechanik - operator maszyny CNC

Pracownik merytoryczny Centrum Badawczo – Rozwojowego Marcato Sp. z o.o w Rzakcie. System pracy jednozmianowy. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac zgodnie z przekazaną dokumentacją;
 • bieżący nadzór nad materiałem, narzędziem i maszyną
 • międzyoperacyjna kontrola jakości
 • tworzenie, kontrola i realizacja programów bezpośrednio na obrabiarkach
 • projektowanie i wykonywanie pomocy i przyrządów warsztatowych;
 • wykonywanie zadań i poleceń zgodnie z wytycznymi;
 • przygotowanie stanowiska zgodnie z normami i przyjętymi wytycznymi;

Wymagania: wykształcenie minimum średnie techniczne, wyższe zawodowe preferowane, doświadczenie 3 letnie jako mechanik, operator maszyny lub na innym podobnym stanowisku

 

Pracownik pomiarowo-badawczy

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac zgodnie z przekazaną dokumentacją;
 • nadzór nad maszyną pomiarową, sondami pomiarowymi oraz pozostałym sprzętem kontrolno – pomiarowym
 • opracowywanie, kontrola i realizacja programów pomiarowych bezpośrednio maszynie pomiarowej
 • prowadzenie szkoleń z zakresu narzędzi pomiarowych
 • międzyoperacyjna i finalna kontrola jakości wyrobu
 • wykonywanie zadań i poleceń zgodnie z wytycznymi;
 • przygotowanie stanowiska zgodnie z normami i przyjętymi wytycznymi;

Wymagania: wykształcenie wyższe zawodowe lub inżynierskie – preferowane, doświadczenie 2 letnie jako serwisowy kontroler jakości lub na innym podobnym stanowisku.